Bekkenfysiotherapie

Een bekkenfysiotherapeutische behandeling is altijd maatwerk met klachtenvermindering als doel.

Intake & onderzoek

De eerste behandeling bestaat uit een uitgebreid intakegesprek en een eerste deel van het onderzoek. U krijgt informatie en uitleg over uw klachten in relatie tot de bekkenbodem. Daarnaast krijgt u tips, adviezen en oefeningen. De intake afspraak bekkenfysio duurt een uur, vervolgbehandelingen zijn een half uur.

 

Een inwendig onderzoek is vaak nodig om klachten van de bekkenbodemregio goed te kunnen beoordelen. Een bekkenfysiotherapeut is daartoe bevoegd en erin geschoold. Een inwendig onderzoek gebeurt altijd na overleg en met toestemming van de patiënt.

Met de gegevens uit de intake en het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken.

Behandelmethodes

Binnen de bekkenfysiotherapie zijn er verschillende behandelmethodes die wij toepassen. Twee methodes die erg effectief zijn voor de bekken(bodem) zijn triggerpoints en dry needling.

triggerpoint bekkenfysio

Triggerpoints

dry needling bekken

Dry Needling

MAPLe Onderzoek

MAPLe

Neem contact op

Praktijklocatie

Nieuwe Linie 200

5264 PJ Vught

Maandag : 08:00 - 20:00

Dinsdag : 12:00 - 19:00

Woensdag: 13:00 - 20:00

Donderdag : 08:00 - 19:00